Бізнесу

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА

Агенція надає бізнесу актуальну інформацію про потенційні можливості, ринки, інвестиційні програми, локальні ресурси та інші важливі аспекти розвитку бізнесу в регіоні. Це може включати збір та аналіз даних, проведення досліджень та публікацію звітів, організацію семінарів та тренінгів.

Фінансова ПІДТРИМКА

Агенція надавати фінансову підтримку бізнесу шляхом надання субсидій, грантів або інших форм фінансування. Це може сприяти створенню нових підприємств, розширенню існуючих бізнесів, модернізації обладнання та інфраструктури.

Консультаційна підтримка

Агенція надє консультаційні послуги бізнесу, зокрема з питань планування бізнес-стратегії, маркетингу, фінансового управління, пошуку інвесторів та інших аспектів, які впливають на розвиток підприємства.

Партнерство та мережа контактів

Агенція допомогає бізнесу знаходити партнерів та встановлювати зв'язки з іншими підприємствами, галузевими асоціаціями, дослідницькими установами та організаціями.

Розвиток інфраструктури

Агенція сприяє розвитку необхідної інфраструктури для бізнесу, такої як промислові парки, бізнес-інкубатори, лабораторії.